Laatste update: 10-12-2017

Logboek updates

Nieuws Flitsen

Uitslag dokter Klaassen Beker 2017

Lees meer...

Uitslag In de Vrie Bekerschieten 2017

Lees meer...

Bedankje schooljeugd Oirsbeek

Lees meer...

Erekruisschieten 2017

Lees meer...

Uitslag Frits Roberts Wisselbeker 2017

Lees meer...

Terugblik vogelschieten 2017

Lees meer...

Ontbijt bij de voorzitter.

Lees meer...

Uitslag Burgemeester Frissen schietwedstrijd

Lees meer...

Terugblik vogelschieten 2017

Door Wim Douven.

KONINGSVOGELSCHIETEN 2017 TE OIRSBEEK

Op Hemelvaartsdag, donderdag 25 mei 2017, vond het jaarlijks koningsvogelschieten plaats van de Koninklijke Schutterij St. Lambertus te Oirsbeek. Vanaf 5.30 uur trok de drumband reveille (sein om de troepen, soldaten of matrozen te wekken d.m.v. trompet, hoorn of slaan op de trom) van de schutterij door de straten van Oirsbeek en Klein-Doenrade en werden de slapers wakker gemaakt en eraan herinnerd dat vandaag de grote dag van het koningsvogelschieten is.

Niet alleen de slapers werden wakker gemaakt, maar ook de zon met de vogels, welke mee “twitterden” met de muziek van de drumband. Om 9.00 uur kregen de zes nieuwe marketentsters bij de “Sjöttehaof” van de erevoorzitter dr. Mathieu Klaassen het houten vaatje met opschrift en van voorzitter Funs Buscher het rieten mandje met hun benodigdheden overhandigd. Hun namen zijn Lilian van der Zee, Lisa Leijsen, Danielle Roberts, Cindy Roberts, Miranda Roberts en Rina Theunissen. Gezamenlijk marcheerden ze richting de kerk waar de schutterij met de nieuwe aanwinst werd opgewacht door een groot nieuwsgierig publiek. Om 9.30 uur werd door de schutterij deelgenomen aan de kerkdienst in de parochiekerk van St. Lambertus. De dienst werd door de drumand geopend met het muziekstuk “Colmar” en aan het eind van de dienst werd de “Jagermarsch de Riet” gespeeld.

De H. Mis werd opgedragen door pastoor L. Houben. Tijdens de H. Mis werden de vaatjes en de mandjes van de marketentsters plechtig ingezegend door pastoor. Na de officiële dienst werden de vaatjes en de mandjes door de pastoor overhandigd aan de marketentsters. Hiermee zijn zij plechtig geïnstalleerd. Na de dienst werden op het kerkhof de overleden leden herdacht en de “Last Post” geblazen door Chris Boumans. Ook het gebruikelijk maken van de groepsfoto, werd niet vergeten. Daarvoor moest men even terug naar de “Sjöttehaof”, waarna de schuttersfamilie in Café In de Vrie aanzat aan een goed verzorgde lunch.

Maar voor het zover was, moesten eerst verschillende plichtplegingen worden gedaan. Eerst kreeg Wim Douven, archivaris van de schutterij en lid van de Vereniging Historie Schinnen het woord. Hij bedankte het bestuur en leden van de schutterij, dat ze hem bij de onthulling van de struikelsteen ter nagedachtenis aan Gerard Fleischeuer, oud- voorzitter, generaal en erevoorzitter van de Oirsbeekse schutterij niet in de steek hadden gelaten. Tevens bood hij de schutterij een dvd aan met de filmopname van deze onthulling. Ook maakte hij van de gelegenheid gebruik om het bestuur van de schuttersbond St. Gerardus voor hun aanwezigheid bij de onthulling te bedanken.

De voorzitter van de schutterij Funs Buscher bedankte iedereen voor het gezellig en succesvol verlopen schuttersjaar 2016. De marketentsters zijn een aanwinst voor de schutterij verklaarde hij. Funs haalde de inzet van enkele leden aan, die de basisschool “de Sprong”, die dit jaar voor de eerste keer deelnemen aan het Kinjer-OLS, assisteren bij het oefenen van marscheren, trommelen en het adviseren bij het maken van hun “uniformen”.

Hierna kreeg de voorzitter van de Schuttersbond St. Gerardus Amstenrade Jos van Cleef het woord. Hij bedankte de Vereniging Historie Schinnen voor de mooie happening tijdens de onthulling van de struikelsteen. Ook hij vond de marketentstergroep een mooie aanwinst voor de Oirsbeekse schutterij en hoopt dat de bond Gerardus Amstenrade hiermede sterker naar buiten zal optreden.

Het hoogtepunt was het huldigen van de jubilarissen. Voorzitter Funs Busscher maakte van iedere “sjöt” de “wapenfeiten” bekend, waarna de voorzitter van de schuttersbond hen de bijbehorende versierselen opspeldde en de oorkonde overhandigde. De jubilarissen waren: Jan Roberts (Altaarstraat), de gouden medaille met kroontje met oorkonde voor zijn 60-jarig lidmaatschap, Ben van de Laarschot, de gouden medaille met oorkonde voor zijn 40-jarig lidmaatschap, Sjef Stollman, de gouden medaille met oorkonde voor zijn 40-jarig lidmaatschap, Remko Broekmans, de zilveren medaille met oorkonde voor zijn 25-jarig lidmaatschap, Ron Schiffelers, de zilveren medaille met oorkonde voor zijn 25-jarig lidmaatschap, Stan Hundscheid, kreeg een herinneringsmedaille van de schutterij voor zijn 12,5-jarig lidmaatschap.

Daarna was het de beurt aan de bekendmaking van de “sjöt van het jaor 2017”. Chris Bouman “sjöt van het jaor 2016” maakte samen met de koning van 2016, Maikel Bierstekers, hun keuze bekend. Voor beiden was het geen moeilijke keuze geweest en unaniem werd Hans Kicken, klaroenblazer bij de drumband, gekozen. Er ging een gejuich door de zaal van zijn kompanen. Hij kreeg hiervoor het speciale schild omgehangen. Zijn benoeming had Hans te danken, aan zijn vele werk binnen en buiten de “Sjöttehaof”.

Dan was het de beurt aan de erevoorzitter dokter Klaassen, om de winnaars van dr. Klaassen trofee hun prijs te overhandigen. Het is een drietal niet onbekende schutters. De 3e plaats was voor Jeroen Roberts, 2e plaats voor Dave Roberts en de 1e plaats was voor een oud gediende, Jac. Meulenberg. Zij kregen uit handen van erevoorzitter Klaassen de medailles en wisselbeker uitgereikt.

Erevoorzitter dr. Klaassen kreeg van de voorzitter van de schutterij ook houtenvaatje met naam aangeboden. Dit voor zijn tomeloze inzet en vraagbaak van de schutterij en voor zijn verjaardag. Tevens kreeg Irma Zelissen, de uitbaatster van “Café in de Vrie” een houten vaatje aangeboden voor het steeds gastvrij ontvangen van de Oirsbeekse schutterij. Als bijna het allerlaatste werd het koningspaar bedankt voor hun inzet op de verschillende schuttersfeesten en kreeg koningin Manon een mooie herinnering en bloemen aangeboden. Toen vroeg jubilaris Jan Roberts het woord. Net zo als zijn vader was ook hij 60 jaar lid van de schutterij en daarop moest gedronken worden. Hij bood de aanwezigen een rondje drank aan. Dit werd met een luid applaus ontvangen. Dan was het eindelijk tijd voor de heerlijke lunch.

Na de lunch werd nog een korte rondgang gemaakt door het dorp, waarna op de pastorie bij pastoor Houben het koningszilver werd afgelegd en in bewaring gegeven. Hierna trok de schutterij op richting de schietweide gelegen aan de Oirsbekerweg.

In verband met de geldende regel- en wetgeving werd geschoten via een kogelvanger. De mooi geschilderde spaanplaat met twee ovale cirkels werd vervaardigd door mevr. Cindy Genders uit de Torenstraat. De toeschouwers waren onder een stralende zon in zeer grote getale aanwezig. Zij kwamen uit alle windstreken en waren getuigen van een zeer spannende en sportieve strijd om het koningschap.

Rond 16.30 uur, na eerst een openingsschot van de burgerkoning 2016 Dennis van Erp, de erevoorzitter Klaassen en pastoor Houben, barstte de onderlinge strijd los tussen de 53 opgegeven “schutters” die gingen voor de burgervogel. Maar na een onderbreking voor de schutterskoning, kwam bij het 219e schot de “ovale vogelplaat” naar beneden gedwarreld. De gelukkige was de 58-jarige werkvoorbereider Jacques Ubachs uit de Fleischeuerstraat in Oirsbeek.

Dit jaar werd voor het eerst door de jeugd van 8 t/m 14 jaar geschoten met windbuks op de jeugdvogel. Jeugdkoning werd de 10-jarige Luuk Huijts, bij het 74e schot. Luuk is leerling in groep 7 van de Basisschool “De Sprong” te Oirsbeek. Bij toeval is hij ook de commandant van de jeugdschutterij van de Oirsbeekse basisschool die op dinsdag 27 juni 2017 zal deelnemen aan het Kinjer-OLS te Merkelbeek.

Na eerst een schot van de oude koning en koningin, kon de strijd onder de echte schutters beginnen. Uiteindelijk gingen 7 schutters voor het koningschap 2017. Dat waren: Maikel Biersteker, koning 2016, Danny van der Zee, geweerdrager, Dennis Koetje, geweerdrager, Michel Kicken, geweerdrager, Maartin Visser, vaandeldrager, Stan Hundscheid, sousafoonspeler en Dave Roberts, geweerdrager. Dave zou eerst niet doorschieten op de vogel, maar hij kon het niet laten. Zijn gevoel zei iets anders en hij vroeg aan zijn vrouw of hij mocht doorschieten. Zij stemde hiermee in. Dave kon wel een voorgevoel gehad hebben.

Het was in het begin geen spannende strijd. Men kon zoals voorheen geen stukken van de vogel zien afspatten. Maar er gebeurde in 17e ronde een mirakel. Dave had het 128e schot gelost en was al onder schietboom vandaan, Dennis Koetje lag met de geladen buks in de aanslag toen door een windvlaag de “ovale vogelplaat” letterlijk uit het raamwerk vloog. Hierdoor werd de 34-jarige magazijnmedewerker en geweerdrager Dave Roberts de nieuwe schutterskoning 2017. Zijn echtgenote Ilona Roberts-Ubachs zal hem als koningin aan zijn zijde begeleiden. Dave is hierdoor voor de tweede keer koning van de Oirsbeekse schutterij. De eerste keer was in 2012. Het is voor de 23e keer dat de naam Roberts op de koningsplaten voorkomt. Na afloop kreeg Dave op de pastorie het “zilverwerk” omgehangen en werd hij plechtig gezegend door pastoor Houben. Zijn naam met de rest van de “koningen” werden bijgeschreven in het koningsboek door pastoor. Wij wensen Dave en Ilona veel succes tijdens de komende schuttersfeesten.

Oirsbeek, 29 mei 2017          Archivaris Wim Douven.