Donatie ING Nederlands fonds voor Medewerkers

Een van onze leden, tevens medewerker van de ING, heeft bij het ING Nederlands fonds voor Medewerkers met succes een donatieverzoek voor onze schutterij ingediend. Het mooie bedrag van maar liefst € 1.000 werd toegekend. Een welkome aanvulling van onze financiële middelen. Dit zal met name besteed worden aan het onderhoud van onze uniformen en instrumenten.

Onze leden en bestuur danken de ING Bank voor deze gulle gift.