IN MEMORIAM JACOB DEBIJE

Op vrijdag 21 oktober 2016  jl. overleed in zijn vertrouwde omgeving na een kort ziekbed ons rustend lid Jacob Debije op 87-jarige leeftijd. De plechtige uitvaart vond plaats op zaterdag 29 oktober in de H. St. Lambertuskerk te Oirsbeek.

Jacob Debije kwam als 20-jarige bij de schutterij St. Lambertus en werd ingedeeld bij de geweerdragers en was een vaste waarde in de exercitieploeg. In 1965 werd hij als vaste schutter ingedeeld in een van de zestallen. Jacob was bestuurslid van 1974 tot 1986.

De belangrijkste gebeurtenis in zijn actieve schuttersleven was het, als lid van ons A-team, winnen van het OLS 1974 te Wijlre.
In 1978 werd hij bevorderd tot adjudant. Tevens werd hij in 1978 lid van de uniformencommissie en bleef dat tot 2006. Vanaf 1985 maakte hij deel uit van de schietcommissie. Ook na het beëindigen van zijn actieve schuttersloopbaan in 2009 bleef hij deze functie vervullen.
In 1995 werd hij voor zijn vele verdiensten voor onze schutterij onderscheiden met de zilveren Eremedaille in de Orde van Oranje Nassau .
Op 79-jarige leeftijd beëindigde Jacob Debije om gezondheidsredenen zijn geüniformeerd lidmaatschap en werd rustend lid. Hij was inmiddels opgeklommen tot de rang van kolonel.
Op Hemelvaartsdag 14 mei 2015 ontving Jacob n.a.v. zijn 60-jarig lidmaatschap het zilveren D-schild van de OLS Federatie.
Wij wensen zijn echtgenote Maria, kinderen, kleinkinderen en familie veel sterkte in deze moeilijke tijd.


Jacob bedankt voor alles dat je voor onze schutterij hebt gedaan. Je zult in onze gedachten verder leven.

Wim Douven, archivaris.