Verslag vogelschieten 2018

Hemelvaartsdag donderdag 10 mei 2018 vond het jaarlijkse koningsvogelschieten plaats van de Koninklijke Schutterij St. Lambertus te Oirsbeek. Vanaf 5.30 uur trok de drumband van de schutterij “reveille” door de straten van Oirsbeek en Klein-Doenrade.

Om 9.30 uur werd door de schutterij deelgenomen aan de Eucharistieviering in de parochiekerk van Oirsbeek. De dienst werd muzikaal geopend door de drumband met het muziekstuk “Rumba Marianne” en aan het eind gesloten met stuk “Wladimir”.

De H. Mis werd opgedragen door pastoor L. Houben. Na de dienst werden op het kerkhof de overleden leden herdacht en de “Last Post” geblazen door Chris Bouman. Na een korte rondgang werd op het marktplein de gebruikelijke groepsfoto gemaakt, waarna de schuttersfamilie aanzat aan een goed verzorgde lunch.

Maar voor het zover was, moesten eerst noch enkele handelingen worden verricht.

De voorzitter van de schutterij, Funs Buscher, bedankte iedereen voor hun inzet en wees erop dat het afgelopen schuttersjaar een succesvol jaar was geweest. Tevens sprak hij de hoop uit dat het komende jaar net zo wordt. Hierna kreeg de woordvoerder van de Schuttersbond St. Gerardus Amstenrade, Guido Raven, het woord. Hij prees de Oirsbeekse schutterij als een van de beste en mooiste vereniging van de schuttersbond. Het hoogtepunt was het huldigen van de jubilarissen. Voorzitter Funs Buscher maakte van iedere “sjöt” de “wapenfeiten” bekend, waarna een lid van de schuttersbond hen de bijbehorende OLS onderscheidingen opspeldde en de daarbij behorende oorkonde overhandigde. De jubilarissen waren: Harie Smeets, voor zijn 40-jarig lidmaatschap. Hij ontving de gouden medaille van de Oud-Limburgse Schuttersfederatie. Miel Winkens kreeg als eerste van de Oirsbeekse schutterij de bronzen OLS medaille voor zijn 12,5-jarig lidmaatschap en de bijbehorende oorkonde. Daarna was het de beurt aan het uitroepen van de “Sjöt van het jaor 2018”. Hans Kicken “Sjöt van het jaor 2017”en Dave Roberts, koning van 2017,  maakten hun keuze bekend. Unaniem werd Wim Beugels, generaal van de schutterij, gekozen. Er ging een gejuich door de zaal. Zijn benoeming had Wim o.a. te danken aan de goede verzorging van de inwendige mens tijdens verenigingsactiviteiten.

Dan was het de beurt aan de erevoorzitter dokter Klaassen, om de prijzen van de dr. Klaassen trofee 2017 uit te rijken. De 3e plaats was voor Jeroen Roberts, de 2e plaats voor Jack Meulenberg en de 1e plaats voor Jan Ruijters. Zij kregen alle drie uit handen van erevoorzitter Klaassen de medailles en Jan wisselbeker uitgereikt. Als laatste werd het koningspaar bedankt voor hun inzet op de verschillende schuttersfeesten. Koningin Ilona kreeg een mooie vaas met bloemen aangeboden. Koning Dave bedankte de schutterij voor het mooie koningsjaar en een speciaal woord van dank was er voor Jos Palm en zijn vrouw Marianne die, zoals ieder jaar, voor het koningspaar een busje ter beschikking hadden gesteld. De lunch werd besloten met het spelen van de twee muziekwerken die de drumband het komend schuttersjaar ten gehore zal brengen. “Jachttaferelen” en “Wladimir”. Na een korte rondgang door het dorp, werd op de pastorie bij pastoor Houben het koningszilver afgelegd en in bewaring gegeven. Hierna trok de schutterij op richting de schietweide gelegen aan de Oirsbekerweg.

De toeschouwers waren, ondanks een fris windje en bewolkte hemel, bij een temperatuur van 17 graden in zeer grote getale aanwezig. Zij kwamen uit alle windstreken en waren getuigen van een zeer spannende en sportieve strijd om het koningschap.

Commandant Lou Schiffelers stond garant voor het vervaardigen van de twee zogenaamde vogels. De burgervogel bestond uit een beschilderde spaanplaat met drie kleine ringen en een grote buitenring. Bij het uitschieten van de drie binnenste ringen waren prijzen te verdienen. Het was de bedoeling dat eerst de drie binnenste ringen er uit worden geschoten en later ging het om het burgerkoningschap op de grote ring.

Rond 16.45 uur na eerst een schot van erevoorzitter Klaassen, pastoor Houben en burgerkoning van 2017 Jacques Ubachs, nu lid van de schutterij, barstte de strijd los tussen de 53 opgegeven “burgerschutters”. De eerste kleine binnenring werd eruit geschoten door Frits Venrooy en deze verdiende 4 consumptiebonnen. De tweede ring door John Roberts, 12 bonnen en de derde ring door Jo Douven, 8 bonnen. De grote ring werd in de 5e ronde met het 198 schot naar beneden gehaald door de 56-jarige Math van Rens uit Maastricht. Hij werd de nieuwe burgerkoning. Hij kwam, zag en won. Math was op uitnodiging van schutter Jo Huskens naar Oirsbeek gekomen.

Ook dit jaar werd door de jeugd van 8 t/m 15 jaar geschoten met de windbuks op de jeugdvogel. In de 12e ronde werd de 11-jarige Luuk Huijts de Jeugdkoning 2018. Hiermee prolongeerde hij zijn titel van 2017. Luuk is leerling in groep 8 van de Basisschool “De Sprong” te Oirsbeek.

Ook bij de schuttersvogel ging het dit jaar anders. Er waren twee ringen waarop geschoten kon worden. De binnenste ring was voor de schutters die niet voor het koningschap gingen en de buitenste ring was voor de echte “koningsschutters”. Maar eerst moest de binnenste ring er uitgeschoten worden. Maar dit duurde te lang en daarom werd daar mee gestopt.

Uiteindelijk gingen 6 schutters voor het koningschap 2018 op de buitenste ring. Dat waren:

  1. Jeroen Roberts, korporaal, geweerdrager, 2. Dennis van Erp, geweerdrager, 3. Sjef Debije, tamboer, 4. Stan Hundscheid, sousafoonblazer, 5. Danny van der Zee, geweerdrager 6. Lilian van der Zee, marketentster.

Het was in het begin geen spannende strijd. Men kon, zoals vroeger, geen stukken van de vogel zien afspatten. Het duurde tot in de 15e ronde bij het 90e schot van Jeroen Roberts als de buitenring naar beneden dwarrelde. Hierdoor werd korporaal geweerdrager Jeroen Roberts de nieuwe schutterskoning 2018. Hij wordt aan zijn zijde begeleid als koningin door zijn partner Rina Theunissen, marketentster.

Het is voor de 24e keer dat de naam Roberts op de koningsplaten voorkomt. Na afloop kreeg Jeroen op de pastorie het “koningszilver” omgehangen en werd hij plechtig gezegend door pastoor Houben. Zijn naam werd bijgeschreven in het ‘koningsboek’ door pastoor Houben. Wij wensen Jeroen en Rina veel succes tijdens de komende schuttersfeesten.

 

Oirsbeek, 12 mei 2018          Archivaris Wim Douven.