Donateuractie 2020

 

Dit jaar zijn onze leden in Oirsbeek helaas niet op pad kunnen gaan voor de jaarlijkse donateur actie en de bekende bloemen actie. De Covid-19 stond dat niet toe.
Hierdoor mist onze vereniging een groot deel van haar inkomsten. De kosten (uniformen en instrumentenonderhoud etc) lopen echter door.

Draagt u onze schutterij een warm hart toe en wilt u haar toch financieel steunen?
Dat kan door een vrijwillige donatie over te maken op bankrekening nummer NL51 RABO 0102 7083 63 ten name van Schutterij St. Lambertus Oirsbeek.
      

             Bij voorbaat dank.