Lambertusdag 2020

Onze jaarlijkse Lambertusviering, schutspatroon van onze schutterij, moesten we door de noodzakelijke beperkingen in deze Corona tijd helaas op een aangepaste manier vieren.
's Morgens konden we, door het beperkt aantal beschikbare plaatsen in de kerk, niet met de hele schutterij de H. Mis opluisteren. In plaats daarvan namen onze erevoorzitter Tjeu Klaassen, Wim Beugels, Frits Roberts en Jan Ruijters als afvaardiging van onze schutterij deel aan de H. Mis. Van deken Honings kreeg de schutterij een herdenkingstegeltje met daarop enkele stichtende woorden.

Toch wilden we deze traditionele dag niet ongemerkt voorbij laten gaan. 's Middags maakten we dan ook, met inachtneming van de 1,5 meter regel, een rondgang door ons dorp. Dat dit ook door de bewoners zeer werd gewaardeerd, bleek door de vele  toeschouwers die ons hier en daar zelfs met applaus begroetten. 'De sjötterie is d'r weer!'

Na aankomst bij de kerk werden onze overleden leden herdacht en vond de huldiging van onze jubilarissen op aangepaste manier plaats. Na de toespraak door onze erevoorzitter kregen Wim Beugels en Frits Roberts (beide 60 jaar lid) door hun echtgenote en Jannie Zelissen (25 jaar lid) door zijn zoon hun OLS-onderscheiding opgespeld. Onze overige twee jubilarissen (Jo Kusters 50 jaar lid) en Math Schiffelers (40 jaar lid) konden om persoonlijke redenen helaas niet aanwezig zijn.

Deze mooie en zonovergoten dag werd afgesloten met een hapje en een drankje bij de plaatselijke horeca.