Vervallen bondsfeesten 2021

Zaterdag 13 februari jl. heeft via Zoom een overleg plaatsgevonden tussen onze schuttersbond St. Gerardus Amstenrade en de organiserende verenigingen van de bondsfeesten 2021.
Geconstateerd werd dat er, door Covid-19, geen goede organisatorische basis aanwezig is/kan zijn om de in 2021 geplande bondsfeesten door te laten gaan.
Over het wel of niet doorschuiven van deze feesten naar 2022 zal nog overleg gepleegd worden.

Het bondsbestuur gaat de mogelijkheden tot het organiseren van een alternatief Schutterstreffen onderzoeken.