Statuten opgemaakt in 1979.

Huishoudelijk Reglement versie februari 2024.