Op Hemelvaartsdag, 29 mei 2014, vond ons jaarlijkse Koningsvogelschieten plaats.

Voorafgaande werd deelgenomen aan de Eucharistieviering in onze parochiekerk. Na het gebruikelijke ‘rondje rond de kerk’ ging het richting de lunch. Maar voordat de schuttersfamilie hiervan kon genieten, vonden nog enkele ceremoniële handelingen plaats.
Zo reikte onze erevoorzitter de dr. Klaassenbeker uit. De winnaar 2013 was Frits Roberts met als tweede Harie Smeets. Louis Schiffelers werd derde.
De ‘sjöt van het jaor’ 2013 Stan Hundscheid maakte zijn opvolger van 2014 bekend. Dit werd onze commandant Louis Schiffelers. Als eerbetoon aan onze overleden keizer, stelde het bestuur een nieuwe herdenkingsprijs in. De ‘Keizer Zef Debije Oorkonde’. Deze zal jaarlijks worden uitgereikt aan de aftredende ‘sjöt van het jaor’. Stan Hundscheid kreeg de primeur.
Als blijk van waardering voor hun jarenlange inzet voor onze vereniging werden Paula Debije en Wim Douven benoemd tot Bijzonder lid van onze schutterij. Zij ontvingen uit handen van onze voorzitter de daarbij behorende oorkonde.
Vervolgens werden onze jubilarissen in het zonnetje gezet. Dat waren dit jaar Jos Palm (12,5 jr. lid), Jozef Rantong (12,5 jr. lid), Jan Koetje (25 jr. lid), Peter Maat (25 jr. lid), Seppie Hermeling (25 jr. lid) en Paul Roberts (50 jr. lid). Het 50 jarig lid Jan Janssen kon helaas niet bij de huldiging aanwezig zijn. Na afloop van de lunch bracht de hele schutterij een bezoek aan zijn adres. Hier kreeg hij de versierselen en het bijbehorende OLS certificaat uitgereikt.
Na het afleggen van de koningsplaten bij pastoor Houben ging het richting de schutterswei. In een van spanning zinderende eindstrijd, was Danny van der Zee de gelukkige die het laatste stukje van de koningsvogel afschoot. Hiermee prolongeerde hij zijn koningschap. Zoals in het vorige seizoen zal zijn  vrouw Lilian hem als koningin vergezellen.
John Janssen (Vakmaat) werd met een welgemikt schot de burgerkoning 2014.

Zie ons Fotoalbum 'Vogelschieten 2014' voor een 'kleine' greep uit de vele ingezonden foto's.
De foto's staan niet in de juiste volgorde.