Op 9 januari bereikte ons het droeve overlijdensbericht van ons rustend lid Serf (Seppie) Hermeling.

Seppie was sinds 1989 als geweerdrager een zeer gewaardeerd lid. Ook nadat hij in 2005 rustend lid werd, bleef de schutterij steeds een bijzondere plek in zijn hart innemen.
Op maandag 14 januari nemen we met beperkte schutterseer afscheid van Seppie.

Zijn afscheidsdienst is dan om 14.00 uur in Gasterie de Dobelsteyn in Doenrade.
We wensen zijn nabestaanden heel veel sterkte toe.