'De eerste klap is een daalder waard' is een bekend spreekwoord. Het toch al prachtige resultaat in Spaubeek, werd in Stein nog eens dik overgedaan. Ik ben bang dat de andere schutterijen binnen onze bond zich ook dit jaar weer zorgen moeten gaan maken over de jaarbeker. Ons A-zestal is ook duidelijk beter op schot dan vorig jaar.
En dan het OLS in Sevenum. Wij zijn niet alleen binnen de bond een schutterij die z'n mannetje staat, maar ook binnen de OLS-Federatie.
Ik wil niets afdoen aan de prestaties van onze oude commandant, Louis Schiffelers, maar onze nieuwe commandant laat ze ook 'een poepje ruiken'. Kevin scoort nu al prachtige prijzen, maar is natuurlijk wel goed opgeleid door Louis. Dat onze sappeursgroep prachtig is, weten ze al jaren, ook op het OLS.
Kortom geweldige prijzen en een schutterij waar ik als erevoorzitter apetrots op kan zijn.
Komende zaterdag gaat het A-zestal weer terug om te kavelen. Jongens, blijf vooral ontspannen en doe het omdat jullie er plezier in hebben. Dan komen ook de resultaten. Ik wil ze veel succes toewensen en hoop deze week te komen kijken als er geoefend wordt.