Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dat geldt ook voor onze schutterij.

Zaterdag 18 maart 2023 had onze jeugdcommissie een leuke middag in petto voor onze jeugdleden.