Paulus Johannes Marie (Paul) Roberts.
Lid van de Koninklijke schutterij St. Lambertus Oirsbeek.
Overleden 11 april 2023.

In memoriam Paul Roberts.
Paul was bijna 60 jaar lid van onze schutterij. Van 1959 tot 1965 in de functie van geweerdrager. In 1972 werd hij hernieuwd lid en vervulde maar liefst 25 jaar de taak van vaandrig. Tussen 1979 en 1992 was Paul bestuurslid, waarvan de laatste 10 jaar als 2de penningmeester. In 2013 werd hij rustend lid.
Behalve zijn lange lidmaatschap was Paul van uitzonderlijke waarde voor onze (zijn) schutterij. Ruim 15 jaar beheerde hij ons schuttersgebouwtje (de Sjöttehaof, in die tijd ook wel de Ponderosa genoemd), hij was vast lid van onze kiencommissie, meer dan 12 jaar zorgde hij voor het opzetten  en afbreken van onze verenigingstent en het gieten van onze loden kogels was bijna een dagelijkse taak van Paul. Tussendoor wist hij ook maar liefst 3 keer het schutterskoningschap te behalen (in 1992, 1998 en 2005). Wij zijn hem dankbaar voor zijn tomeloze inzet en kameraadschap.

Als blijk van waardering voor zijn verdiensten werd Paul op 23 januari 2005 opgenomen als Schutbroeder in de Edele Eed-Broederschap van de Soevereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus.
Op wens van Paul vond zijn afscheid in besloten kring plaats.