DAVE ROBERTS
NIEUWE KONING 2012 VAN DE KONINKLIJKE SCHUTTERIJ St.-LAMBERTUS OIRSBEEK.

Op Hemelvaartsdag 17 mei 2012 vond het jaarlijks koningsvogelschieten plaats. Voorafgaande werd eerst deelgenomen aan de kerkdienst in de parochiekerk, waarna de schuttersfamilie aanzat aan een goed verzorgde lunch. Tijdens deze lunch werden onze jubilarissen gehuldigd. Dat waren dit jaar Maurice Leurs 12,5 jr lid, Dave Roberts 12,5 jr lid, Hein v.d. Weij 40 jr lid, Paul Leijser 40 jr sjöt en Herman Kusters 50 jr lid. Tevens werd de jaarlijkse dr. Klaassen trofee uitgereikt. De winnaar was Jeroen Roberts, Frits Roberts werd tweede en Mariëlle Bruls derde.
Na het afleggen van het koningszilver op de pastorie bij pastoor Cordewener, die dit helaas voor de laatste keer deed omdat hij met emeritaat gaat en het ophalen van de beide vogels, trok men op naar de schietweide.
Even na 16.00 werden de schuttersvogel en de burgervogel gehesen en kon het schieten beginnen. Onder het oog van een nu en dan vriendelijk zonnetje en de in grote getale opgekomen toeschouwers, barstte de onderlinge strijd los tussen de acht schutters die gingen voor het koningschap.
Deze acht schutters waren, ex koning Jan Ruijters, Jos Palm, Jeroen Roberts, Dave Roberts, Patrick Roberts, Herman Hartman, Maartin Visser en Kevin Stevelmans.
Voor het schieten op de burgervogel hadden zich 50 deelnemers gemeld. Door het schieten met twee buksen werd veel tijd bespaard. Bij het 154e schot kwam de laatste rest van deze vogel naar beneden. De gelukkige was de 61-jarige werkvoorbereider Gerard Giesen uit Zutphen. Hij was op bezoek bij zijn zoon in Brunssum en was op uitnodiging van commandant Louis Schiffelers naar het vogelschieten in Oirsbeek gekomen.
Ondertussen steeg de spanning bij de ‘echte’ schutters. Met en met vlogen de stukken ervan af. Bij een schot van voorzitter Jos Palm kwam het grootste stuk van de vogel naar beneden, maar helaas bleef één plankje hangen. Hierdoor steeg de spanning tot een climax. Wie zou dit laatste restje van de vogel het genadeschot geven. Elke schutter die hierna aan de beurt kwam, werd door het publiek aangevuurd. Na Herman Hartman kwam de geweerdrager Dave Roberts, die bij het 230e schot het laatste restje naar beneden schoot en de nieuwe schutterskoning werd. Dave was door het dolle heen, zijn wens om schutterskoning te worden, is na meer dan tien jaar eindelijk in vervulling gegaan.  Zijn echtgenote Ilona Ubachs zal Dave als koningin vergezellen. Dave is de 21e koning met de naam Roberts van de schutterij.

Oirsbeek, 18 mei 2012
Archivaris Wim Douven

Klik hier voor de foto's.