HERINNERINGEN VAN ZES SCHUTTERS UIT 1974

In de klapper waarin ik o.a. oude krantenartikelen, programmaboekjes etc. heb bewaard van toen de Koninklijke Schutterij St.-Lambertus op zaterdag 13 juli 1974 te Wijlre het Oud Limburgs Schuttersfeest wist te winnen, zit ook een handgeschreven brief. Boven de handgeschreven brief staat: Het Winnende Zestal.

 


 

Dit is het winnend zestal dat het O.L.S. won. V.l.n.r. Mathieu Meulenberg, Jan Roberts, zoon van de piep, Frits Roberts, Hub Roberts, de piep, Jan Roberts, Jacob Debije en buksmeester Paul Kusters.

Als archivaris van de schutterij rijst bij mij natuurlijk de vraag wie is nu de schrijver van deze brief en waarom en waarvoor heeft degene deze geschreven. In deze brief staan details genoemd die alleen maar iemand kan weten die er zelf is bij geweest.

Na wat recherche werk wordt de oplossing gevonden. De brief is uiteindelijk geschreven door Jan Roberts (Torenstraat) zoon van Hub Roberts “de piep”, lid van het toenmalig schutters zestal. Zijn vrouw Francien kon beamen dat Jan de brief geschreven had.

Waarom heeft Jan Roberts nu de brief geschreven? Hij werd gevraagd door de secretaris van het organisatie comité van het O.L.S., Vic Zelissen, om in naam van de zes schutters zijn/hun belevenissen van toen aan het papier toe te vertrouwen. Bij de organisatie van het O.L.S. op 6 juli 1975 te Oirsbeek behoort ook een programma boekje, waarin zijn verhaal zou worden geplaatst. Het verhaal werd echter geheel herschreven en is te lezen in het programmaboekje van het O.L.S. op pagina 33 t/m 35 onder de titel: Herinneringen van zes schutters.

Met goedvinden van schutter Jan Roberts (Torenstraat) publiceren we nu de originele versie van de brief die hij destijds geschreven heeft.

Het Winnende Zestal

Op zondag 7 juli vertrokken we met goede moed naar Wijlre. Voordat we de schietboom ondergingen vroeg erevoorzitter Jos Feijts aan ons of nog iemand wat wou drinken.
Hierna werden we door onze buksemeester Paul Kusters bijeengeroepen zodat we met het schieten konden beginnen. Mathieu Meulenberg moest de spits afbijten en deed dit koelbloedig; de eerste drie punten waren beneden. Jan Roberts voor de eerste keer in het zestal deed het al even goed en zorgde eveneens voor drie punten. Als derde schutter trad Frits Roberts naar voren, ook hij haalde zijn drie punten feilloos naar beneden. Nu was het de beurt aan de laatst drie schutters van het zestal om er voor te zorgen de laatste negen punten te schieten en zodoende de hoop om mee te kunnen kampen om de hoogste eer te bewaren. De vierde man Jan Roberts hij deed het prima en haalde zijn drie punten omlaag. Voor Jacob Debije die als vijfde schutter aantrad was het ook de eerste keer dat hij meeschoot op het O.L.S.
Doch ook hij hield zijn hoofd koel en knalde de mieskes (prieskes) aan flarden. Nu was het de taak van Hub Roberts om als laatste schutter hetzelfde te doen als zijn voorgangers en het begeerde aantal van 18 punten vol te maken. Zoals altijd ging Hub met de pijp in de mond onder de schietboom. Hij deed het voortreffelijk en na ’t derde schot ging er een gejuich op. Hoera, de 18 was vol.
Hierna werd begonnen met kampen (kavelen). In totaal 38 schutterijen. Het liep bij ons van een leien dakje, en na zestien ronden kampen waren we met het Belgische Maasmechelen nog alleen in de strijd. Wegens het invallen van de duisternis werd besloten niet verder te schieten en de wedstrijd uit te stellen tot zaterdag 13 juli.

Het was een week van spanning. Dinsdags en donderdags werd er nog geoefend, en er werd goed geschoten. Wij gingen dan ook op zaterdag 13 juli met goede moed naar Wijlre.
Op de feestweide aangekomen werd er eerst nog een kaartje gelegd. Hierna kwam buksmeester Paul Kusters, die ondertussen de schietbomen al verkend had, zeggen dat we moesten proefschieten. Het begon niet te best want van de 18 schoten waren er vier mis. Hiermee nam onze buksemeester geen genoegen en er werd nog een keer geschoten. Nu ging het beter en dus konden we beginnen met opschieten. Want de Belgen stonden ook al klaar. De spanning steeg ten top toen de tweede schutter van Maasmechelen miste. Wij hadden toen de eerste twee punten al beneden, Het derde, vierde en vijfde schot was ook raak. Het zesde en laatste schot zou de beslissing brengen. Hub Roberts (pijp) bleef kalm en knalde het laatste mieske (prieske) in splinters, waardoor we gezamenlijk als overwinnaars naar voren traden, en ons de eer te beurt valt dit grootse feest in 1975 te mogen organiseren.

Namens de schutters: We zijn bijzonder verheugd dit feest aan onze erevoorzitter J. Feijts, voorzitter H. Alzer en ex voorzitter Neer Kusters die op de dag toen wij het O.L.S. behaalde zijn tachtigste verjaardag vierde, te kunnen aanbieden.

                                                                                                                             De schutters

 

Er werd druk geoefend op de foto v.l.n.r.  buksemeester Paul Kusters, schutter Frits Roberts, en Jan Roberts (Altaarstraat) met paraplu.

De beslissing te Wijlre was binnen 5 minuten gevallen. De Lambertianen hielden het hoofd koel en wonnen het O.L.S. voor Sint-Monulphus en Gondulphus I uit het Belgische Maasmechelen. De in groene schietjassen gestoken Oirsbeekse schutters wierpen hun hoeden in de lucht, sloegen elkaar uitbundig op de schouder en namen glunderend de gelukwensen in ontvangst van een uitzinnige Oirsbeekse aanhang die meegereisd waren en in het bijzonder van de sportieve verliezers.

 

Op de foto v.l.n.r. Jan Roberts (Torenstr.), Frits Roberts, Jan Roberts (Altaarstr.), Jacob Debije, Hub Roberts , “de piep”, buksmeester Paul Kusters en voorzitter van de schutterij Hans Alzer.

Bij thuiskomst te Oirsbeek werden de zes schutters en de buksmeester triomfantelijk ingehaald door de harmonie St. Gerlachus.

 

 

Bovenstaande foto is gemaakt op de kegelbaan van clublokaal van de schutterij gelegen aan de Provinciale Weg Zuid van Gij Zelissen voorheen Neer Kusters.
Op de foto knielend v.l.n.r. Hans Alzer, voorzitters van de schutterij, Frits Roberts, schutter, Paul (Pol) Kusters, buksmeester, Jan Roberts, schutter, (Torenstr.), Jan Roberts, schutter (Altarstr.)
Staand v.l.n.r. Hub Roberts, de piep, Mathieu Meulenberg, schutter, Theo Offermanns, Arnold Hofstede,Vic Zelissen, gemeente secretaris, Hub Douven, raadslid, Sjaak de Koster, raadslid, Jan Knops, raadslid, Mr. Frans Joan Baron van Hövell tot Westerflier, burgemeester met beker. Zef Feijts, erevoorzitter, Hub Beugels, raadslid, Jacob Debije, schutter.

Oirsbeek, 24 januari 2015,

Archivaris Wim Douven.