TAMBOER-MAJOOR HANS DEBIJE IS DE ACHTSTE SCHUTTER VAN DE KONINKLIJKE SCHUTTERIJ ST. LAMBERTUS OIRSBEEK DIE GERIDDERD WERD IN DE ORDE VAN DE RODE LEEUW

De 54-jarige tamboer-majoor en onderwijzer Gerardus Johannes Maria (Hans) Debije werd op zondag 24 januari 2016 benoemd tot Schutbroeder in de Edele Eed-Broederschap van de Souvereine Orde van de Rode Leeuw en de Heilige Sebastianus

Deze orde kreeg in 1979 de bisschoppelijke goedkeuring en sindsdien zijn ca. 400 schutters en schuttersvrienden in de Orde opgenomen. De investituur van Hans Debije vond plaats om 16.00 uur in de parochiekerk H. Laurentius te Spaubeek. Hierbij legden de nieuwe leden ten overstaan van de Grootmeester van Orde de gelofte af en beloofden zich in te zetten voor Outer (kerk en geestelijke overtuiging), Haerdt (gezin, maatschappij, materieel erfgoed) en Troon (geestelijke en niet geestelijk gezag).

Hans Debije is de achtste schutter van de Oirsbeekse schutterij die deze eer te buurt viel. Binnen zijn familie is hij de derde persoon. Zijn vader, keizer Jos (Zef) Debije en diens broer Gerard (Sjir) Debije waren al eerder benoemd in de Orde van de Rode Leeuw. Hieruit blijkt dat Hans uit een rasechte schuttersfamilie uit Klein-Doenrade stamt.

Als 10-jarige knaap werd Hans Debije in 1971 aspirant-lid bij de schutterij en werd toen als tamboer ingedeeld bij de drumband. In dat jaar behaalde Hans al een 1e prijs als tamboer in de C-klasse op het bondsschuttersfeest van St.-Martinus te Beek. Vele prijzen zouden nog volgen.

In 1983 was Hans tijdens zijn militaire dienstplicht tamboer bij het Grenadiers regiment van de Koninklijke Militaire Kapel (KMK) te Den Haag. Op Hemelvaartsdag 28 mei 1987 schoot Hans, na een spannende strijd, bij het 79e schot de laatste resten van de vogel naar beneden en werd hij koning van de Koninklijke Schutterij St.-Lambertus. Hans nam zijn echtgenote Wilma Debije-de Wit als koningin aan zijn zijde. Op 8 mei 1988 werd Hans met 29 stemmen gekozen in het bestuur van de schutterij. In 1990 volgde Hans de toen zieke Hans Alzer op als tamboer-majoor en werd het “boegbeeld” van onze trotse schutterij. Na het in 1997 overlijden van Hans Alzer werd Hans Debije gekozen tot voorzitter in de rang van majoor.

Tijdens de jaarvergadering in mei 2004 stelde hij zich niet meer herkiesbaar als voorzitter. Hans is dan 16 jaar bestuurslid geweest, waarvan 8 jaar als voorzitter. In 1988 is Hans mede-initiatiefnemer van de jaarlijkse bloemenverkoopactie. Op Hemelvaartsdag 16 mei 1996 kreeg Hans de zilveren eremedaille van de Zuid-Limburgse Schuttersfederatie voor zijn 25-jarig lidmaatschap en als blijk van waardering voor de verdiensten voor de Koninklijke Schutterij St. Lambertus te Oirsbeek.

Vanaf 1998 is hij als rechter guide vast lid van de exercitieploeg en als het moet speelt hij tijdens de repetitie zijn partij mee als hoornblazer. Als tamboer-majoor is Hans de verbindende schakel tussen het tamboer- en jachthoornkorps van de schutterij en het bestuur. Tevens is hij hoofd van de muziekcommissie en momenteel ook instructeur van de drumband van de schutterij St. Gregorius de Grote van Brunssum.

Als blijk van waardering voor de verdiensten voor de Koninklijke Schutterij St. Lambertus te Oirsbeek kreeg Hans op Hemelvaartsdag 2 juni 2011 de gouden eremedaille met kroontje van de Oud Limburgse Schuttersfederatie voor zijn 40 jarige lidmaatschap.

We hebben eens in de propvolle prijzenkast van Hans mogen kijken. Daar hangen liefst 11 Ereprijzen, 63 stuks 1e prijzen, 55 stuks 2e prijzen, 10 stuks 3e prijzen en 2 stuks 4e prijzen. Als we zijn prijzen verder uitsplitsen dan behaalde hij als tamboer 33 keer een 1e prijs, als tamboer-majoor 14 keer een 1e prijs en 1 keer een ereprijs. Als rechter guide won hij 9 Ereprijzen en 13 keer een 1ste prijs. Hans won in 2000 t/m 2002, als voorzitter de burgemeester Beckers beker met de zware buks.

 

Oirsbeek 25 januari 2016.

Archivaris Wim Douven.