SCHUTTERIJ ST.-LAMBERTUS NAM DEEL AAN DE OUDSTE LIMBURGSE SCHUTTERSFEESTEN GEORGANISEERD TE SITTARD IN 1856 EN 1857

Het onderstaand verhaal is een aanvulling op de artikelen in het Historisch Jaarboek 2007, Land van Zwentibold, Oudste Limburgse Schuttersfeesten in Sittard 1856-1857 en 150 jaar Limburgse schuttersfeesten, Oorsprong in Sittard, 1856-1857 en in het Limburgs Schutterstijdschrift no. 78 van maart 2008, beide artikelen geschreven door drs. Luc Wolters.

Dit zijn tot nu toe de eerste twee georganiseerde schuttersfeesten waaraan de schutterij St.-Lambertus uit Oirsbeek heeft deelgenomen.


Aankondiging van het eerste Limburgse schuttersfeest
te Sittard. (Courier de la Meuse van 31 augustus 1856)

De handboogschutterij Amicitia uit Sittard opgericht in 1847 organiseerde op kermis- maandag 1 september 1856 (St.-Rosa kermis) ondersteund door het “Stedelijk Bestuur” een schuttersfeest met deelname van de oude en traditionele geweer dragende schutterijen.
Burgemeester van Sittard, Jan Hendrik Arnoldts, ook lid van de organisatie, beoogde hiermede schutterijen uit hun diepe slaap te halen. De Oirsbeekse broederschap ontwaakte in 1848 zij was in 1819 te rustte gegaan.
Voor de prijzen die voor dit feest werden uitgeloofd, werd de gemeente Sittard aangeschreven. Het gemeentebestuur stelde fl. 100,- ter beschikking met de achterliggende gedacht om zo veel mogelijk volk naar Sittard te lokken en zo de handel en de pas opkomende “industrie” te promoten.
Voor 9 uur op deze kermismaandagmorgen was er al een hels kabaal in de mooi versierde straten van Sittard door het tromgeroffel van de tamboers van de arriverende schutterijen met hun vaandels en officieren. Zij kwamen uit alle windrichtingen naar Sittard. De schutterijen kwamen bij elkaar in het lokaal van de heer Leonard Bussen op de “Oude Markt”
Een uur later trokken de schutterijen in optocht naar het terrein om op de vogel te gaan schieten.
Volgens uitvoerige artikels in de Franstalige krant “Courier de la Meuse” van 24, 27 en 31 augustus 1856 werd de optocht vooraf gegaan door de Sittardse hellebaardiers, handboog- schutters, Philharmonie Cecilia en leden van de organisatie. Met de commandanten, waaronder commandant Renier Kusters (van beroep veldwachter) van de Oirsbeekse schutterij, werden de reglementen en condities besproken en de volgorde van de optocht der deelnemende schutterijen bepaald.

Aan dit schuttersfeest werd in totaal door tien schutterijen deelgenomen. Deze kwamen behalve uit Oirsbeek, ook uit Schinnen, Limbricht, Tudderen (Pruisen), Nieuwstadt, Holtum, Brunssum, Houthem St.-Gerlach, Broeksittard en Heerlerheide. Twee schutterijen (die uit Noorbeek en Maaseik (B)) werden niet toegelaten tot dit feest omdat zij niet waren aangetreden met hun officieren, vaandels en muziek. Zij vormden geen herkenbare schutterij.

De Oirsbeekse schutterij St.-Lambertus nam deel met 30 schutters uit de eerste compagnie en 22 schutters uit de tweede compagnie of wel de “Exelcitie” (exercitie, geweerdragers). In totaal trad Oirsbeek aan met 52 schutters met o.a. koning Severinus Beugels, generaal Pascal Knooren, kapitein Nicolaas Joseph Damoiseaux, eerste vaandeldrager Jacobus Meulenberg, schepen Hubert Stessen en Hendrik Joseph Stassen, 1e luitenant Jan Michael Lenssen, 2e luitenant Jan Jacob Geurts.
Verder had de schutterij nog vier standaard dragers en wel Leonard Peters, Adam Reubsaet, Jean Kempeners en Martin Thijssen. De schutterij werd voorafgegaan door tamboer majoor (hoefsmid) Bernard Mennens.
Er werd door de schutterij St.-Lambertus uit Oirsbeek bij het schijfschieten de 5e prijs behaald na kaveling met Houthem. Door de hevige regenval zijn enkele wedstrijden waaronder “vaandelslaan” (vendelzwaaien) afgelast.
In het “Schutterij Boek” (kasboek) van de schutterij is over dit schuttersfeest geen enkele aantekening gevonden van eventuele deelname, onkosten of inkomsten. Normaliter staan alle kosten genoteerd zoals voor de tamboer en of fluiter welke in die tijd werden ingehuurd vanuit Vaesrade of Amstenrade.

Oirsbeek, januari 2011

    Geraadpleegde bronnen:
  1. Schutterij boek van de schutterij St.-Lambertus
  2. Historisch Jaarboek 2007, Land van Zwentibold, Oudste Limburgse Schuttersfeesten in Sittard 1856-1857, door drs. Luc Wolters
  3. 150 jaar Limburgse schuttersfeesten, Oorsprong in Sittard, 1856-1857 in het Limburgs Schutterstijdschrift no. 78 van maart 2008 geschreven door drs. Luc Wolters
  4. Burgerlijke stand van de gemeente Oirsbeek
  5. De kranten artikelen zijn ter beschikking gesteld door drs. Luc Wolters