HET OIRSBEEKS SCHUTTERSLIED UIT BEGIN 1900

Bij het doorspitten van een overzicht van het “leven” van onze Schutterij St. Lambertus van 1919 tot 1945 werd er aan het einde van het overzicht een notitie gemaakt van een schutterslied van de Oirsbeekse schutterij. Het overzicht is gedateerd van december 1945. Wie de schrijver is van dit overzicht is onbekend.

De onbekende schrijver vermeldt::
“Dan tot slot van dit overzicht laten we nog het oude refrein van het Oirsbeeks schutterslied, gedicht door wijlen Guill. Fleischeuer en getoonzet door wijlen Jan Janssen volgen”

Vivat de schotterie,
Die geet zo schoon op rie,
Vivat de Schotterie,
Die geet zo schoon op rie,
En het is geen kullerie,

Een jeder ziet het hie,
Mit sabel en geweer,
Sleet zie de vijand neer,
Mer dan drinkt zie ooch weer
Verscheije gleiskes beer.

 De vraag is of er meerdere coupletten zijn geweest?

GUILLAUME FLEISCHEUER

Het lied moet geschreven zijn begin 1900 door Guillaume (Karel Willem) Fleischeuer, ook wel “Giel van de sik” genoemd. Hij werd geboren in 1864 als zoon van gemeente secretaris van 1852 tot 1876 te Oirsbeek, Jan Frans Lambert Fleischeuer en Johanna Clara Claessens. Guillaume overleed ongehuwd in het Oudmannenhuis St. Anna te Doenrade op 26 juni 1931 in de leeftijd van 67 jaar.

Hij heeft lang samen gewoond met zijn ongehuwde zuster Maria Catharina in het logement gelegen aan de Rijksweg. Deze Giel stond bekend om zijn mooi handschrift, van zijn hand zijn verschillende liederen en gedichten verschenen. Ook heeft hij verschillende dialect toneelstukken en voordrachten geschreven welke werden opgevoerd door de toneelgroep van de toenmalige Fanfare St. Gerlachus.

JAN JANSSEN

De muziek werd geschreven door Jan (Jan Nicolaas Willem) Janssen ook wel “blinje Sjang” genoemd. Hij werd geboren in 1863 te Oppeven als zoon van “radermaker” Jan  Janssen en Anna Maria Oirbons. Wegens zijn gemis van zijn gezichtsvermogen heeft hij toch een geliefde gevonden in 1893 en wel de huishoudster Anna Quijs. Jan was van beroep klokkenmaker, maar hij was ook muzikaal aangelegd, hij vermaakte tijdens de kermisdagen en op bruiloften de gasten met zijn trekharmonica (accordeon). Hij was van 1909 tot 1912 dirigent van de Fanfare St. Gerlachus. Noodgedwongen maakte hij de directie-partituur zelf in braille (blindenschrift). De jaren 1877 t/m 1879 was hij op het blindeninstituut te Grave. Jan overleed op 15 december 1912 te Oirsbeek in de leeftijd van 49 jaar.

Oirsbeek, juli 2021
Archivaris Wim Douven.