DE OIRSBEEKSE KONINKLIJKE SCHUTTERIJ ST.-LAMBERTUS VORMDE OP PRINSJESDAG 18 SEPTEMBER 1973 EEN EREWACHT TE DEN HAAG

De Koninklijke Schutterij St.-Lambertus uit Oirsbeek is op de derde dinsdag van september, 18 september 1973, Prinsjesdag op een wel heel bijzondere manier naar buiten getreden, en wel als erewacht ter verwelkoming van de Gouden Koets met daarin Z.K.H. Koningin Juliana en Z.K.H. Prins Bernard.

Het is elk jaar de gewoonte dat langs de route bewoners van één van de elf provincies voor de afzetting zorgen. De erewacht langs de Korte Vijverberg een deel van de route waarlangs de Gouden Koets komt richting Binnenhof voor de traditionele opening van de Staten generaal wordt dit jaar verzorgd door Limburgers. Er waren vier schutterijen, één per schuttersbond uitgenodigd waarvan de Oirsbeekse schutterij de hoofdmoot vormde.


Op de rand van de stoep staan van links naar rechts:

1 Zef (Jos) Debije, commandant 2 Ton Raben, bieleman
3 Otto Potma, bieleman 4 Hans Alzer, tambour-maître

Door het bestuur van de schutterij werd op 12 augustus 1973 een bijzondere ledenvergadering bijeengeroepen met als enigste punt : Er was op 1 augustus een uitnodiging binnengekomen van het Provinciaal Bestuur van Limburg dat de Koninklijke Schutterij St.-Lambertus Oirsbeek de grote eer te beurt is gevallen, om de schuttersbond St.-Gerardus Amstenrade te vertegen- woordigen aan de erewacht (erehaag) bij Prinsjesdag op 18 september 1973 te Den Haag.
Het bestuur en de leden van de schutterij moesten zich hier over beraden of er voor deze missie groen licht kon worden gegeven. Aan deze vergadering namen 43 leden deel, 9 leden hadden zich afgemeld en 4 leden hadden zich niet afgemeld.
Deze uitnodiging is een mooie reclame voor onze schutterij en de gemeente Oirsbeek.
De reiskosten van de autobussen worden vergoed door het Provinciale Bestuur van Limburg en in Den Haag wordt een lunch aangeboden in het provinciehuis door het Provinciale Bestuur van Zuid-Holland.
Tijdens deze vergadering wordt door de leden besloten deze unieke kans met beide handen aan te grijpen. Toch hadden de leden nog enkele vragen aan het bestuur van de schutterij: o.a. bijna alle leden moeten werken en zullen een snipperdag moeten nemen, want het is een doordeweeksedag of dat zij papieren krijgen voor de baas voor betaald verlof en voor de jeugdleden welke nog op school zitten. De voorzitter van de schutterij Paul Kusters gaf als antwoord dat hier voor gezorgd zal worden, wat ook is gebeurd. Voor leden die geen verlof of ziek zijn en niet mee kunnen gaan, zullen de uniformen zolang worden geleend aan de schutterij voor andere leden of oud leden, zodat we met een complete schutterij naar Den Haag gaan. Maar uiteindelijk gingen alle leden mee, want zo’n unieke kans wilden ze toch niet missen.
Ook gaven enkele leden aan dat zij niet zolang konden staan. Verder de vraag of de vrouwen mee konden. Deze konden mee, maar kregen geen lunch aangeboden in Den Haag, zij moesten voor zich zelf zorgen wat natuurlijk geen probleem was.

Verder werd besloten om aan het gemeentebestuur van Oirsbeek op 16 augustus 1973 een subsidie te vragen van fl. 250,- voor het dekken van de meer kosten. De gemeente raad ging op 17 augustus akkoord met deze aanvraag welke op 21 augustus schriftelijk werd bevestigd aan de schutterij.

Van links naar rechts:

1 Wim Beugels, hoornblazer 2 Paul Roberts, vaandeldrager
3 Arnold Hofstede, vaandeldrager 4 Joep Renssen, vaandeldrager
5 Jan Roberts, generaal 6 Jos (Zef) Feijts, erevoorzitter
7 Gerard (Sjir) Debije, officier 8 Theo Offermans, officier
9 Paul Kusters, officier en voorzitter 10 Louis Debije, officier
11 Hub Debije, officier 12 Hub Roberts, de piep, officier
13 Sjir Essers, officier 14 Math Debije, officier
15 Chrit Heffels, officier

Op dinsdag 18 september was men al vroeg uit de veren, want om 6 uur ‘s morgens werd met twee bussen vanuit Oirsbeek richting Utrecht vertrokken. In Utrecht verzamelden zich alle bussen met schutters en gingen toen onder politiebegeleiding richting Den Haag. Alle aan de ceremonie deelnemende groeperingen en dus ook de Koninklijke Schutterij St.-Lambertus uit Oirsbeek moesten om 10 uur ter inspectie aantreden.
Langs de route was er een enthousiast onthaal; de Limburgse aanwezigheid in de majesteitelijke erewacht schonk blijkbaar de schutterij en toeschouwers voldoening. En daarbij heeft de Oirsbeekse schutterij qua uniform, discipline en mooi geheel, beslist niet ondergedaan voor de detachementen van de verschillende legeronderdelen. En heeft daarmee een keurig visitekaartje van Limburg in Den Haag afgeleverd.


De Gouden koets is in aantocht

Van links naar rechts:

1 Otto Potma, bieleman 2 Hans Alzer, tambour-maître
3 Hans Debije, tamboer 4 Ad Stevelmans, tamboer
5 Albert van Laarschot, tamboer 6 Louis Schiffelers, tamboer
7 Servie Beugels, tamboer 8 Frits Roberts, overslagtrom
9 Ger Debije, trompetblazer 10 Henk Potma, trompetblazer
11 Jan Roberts, (Altaarstr) trompetblazer 12 Nico Curfs, trompetblazer
13 Karel Beugels, trompetblazer 14 Wim Beugels, hoornblazer

Volgens de schutters was de Koningin zichtbaar aangenaam verrast bij het aanblik van haar erewacht. Dit maakte het urenlang in de houding staan draaglijk en kon ook de rest van de dag voor de Oirsbeekse schutters niet meer kapot. Het was toch een gehele aparte belevenis voor de schutterij welke men niet gemist wilde hebben.
Na afloop van de erewacht gaf de Oirsbeekse schutterij onder leiding van commandant Zef Debije een demonstratie in oude exercitie voor de genodigden, die zeer in de smaak viel.
Op de terugweg naar huis had de erevoorzitter Jos Feijts in hotelcafé-restaurant Th.J.Vink te Well (Noord-Limburg) een diner geregeld.
Op de ledenvergadering van 21 oktober 1973 wordt melding gemaakt van de binnengekomen stukken waaronder de rekening van hotel Vink te Well van fl. 882,- en een bedankbrief van de commissaris van de Koningin van Limburg, Charles J.M.A. van Rooy, voor de buitengewone inzet van de schutterij.
Het is niet de eerste keer dat de Oirsbeekse schutterij in Den Haag en Scheveningen is geweest. In een krantenartikel van het Limburgs Dagblad van dinsdag 5 september 1949 staat vermeld dat: "Ter voldoening aan veler verzoek maken de leden der schutterij heden Maandag, een uitstapje naar Scheveningen en omstreken"
We vinden dan ook in het kasboek een uitgave aan bussen naar Scheveningen een bedrag van fl. 340,- en een tegemoetkoming van fl. 122,50.

Oirsbeek, 2 december 2011
Archivaris Wim Douven.