Resume

Overzicht van in het bezit zijnde zilveren ornamenten (versierselen) bij de Koninklijke Schutterij St. Lambertus uit Oirsbeek.

Op 29 mei 2023 is de Oirsbeekse schutterij in het bezit van:
            1          zilveren koningsvogel,
            3          zilveren medaillons,
            10        zilveren herinnerings-herdenkingsplaten,
            1          zilveren penning,
            1          zilveren keizerkruis,
            40        zilveren koningsplaten
    -----------------------
Totaal 55 stuks

Een beknopt overzicht van het aantal koningen op familienaam en wie van hun heeft de meeste koningsvogels naar beneden geschoten, beginnende bij minimaal 3 maal.

Vanaf het jaar 1660 tot het jaar 2023 (363 jaar) zijn 185 personen bekend die de koningsvogel naar beneden hebben geschoten en dus koning waren van de schutterij.

Het aantal koningen op familienaam:

1. Duisings 3x
2. Van der Zee 3x
3. Dortants 3x
4. Beckers 4x
5. Curfs 4x
6. Schiffelers 4x
7. Stessen 5x
8. Bus 6x
9. Poulisse-Paulssen 6x
10. Mengelers 7x
11. Debije 12x
12. Zelissen 16x
13. Beugels 19x
14. Roberts 24x

                                          
                           Totaal         116 maal

Wie uit de bovengenoemde families schoot de meeste koningsvogels naar beneden, beginnende met minimaal drie stuks.

1. Alfons Antonius Marie Duisings 3x 2003-2007-2008
2. Jochem Danny van der Zee 3x 2013-2014-2019
3. Joannes Poulisse-Paulssen 3x 1751-1752-1769
4. Jan Hubert Stessen 3x 1848-1849-1852
5. Jan Mathijs Beugels 3x 1863-1864-1890
6. Jan Lodewijk (Louis) Debije 3x 1946-1957-1961
7. Jan Peter Hendrik (Henri) Roberts 3x 1910-1911-1914
8. Hubertus Wilhelmus (Huub de Piep) Roberts 3x 1947-1949-1953
9. Paulus Johannes Marie (Paul) Roberts 3x 1992-1998-2005
10. Pieter Beckers 4x 1855-1859-1860-1862
11. Severinus Beugels 4x 1853-1856-1858-1869
12. Hendrik Joseph (Henri) Bus 4x 1903-1909-1912-1913
13. Nicolaas Joseph Hendrik (Zef) Debije 4x   1980-1983-1984-1985 (keizer)
14. Godefridus Wilhelmus Gerardus (Frits) Roberts 5x 1968-1972-2004-2006-2015
15. Jan Gerard (Guillaume) Zelissen 5x 1898-1905-1922-1926-1931
16. Math Mengelers 6x 1904-1908-1920-1923-1927-1932
17. Godefridus Josephus (Jos) Beugels 7x 1870-1873-1882-1893-1894-1897-1899
18. Jan (Jean) Gerard Zelissen 7x 1866-1867-1877-1886-1889-1891-1892


                                                                           Totaal           73 maal

Over deze 363 jaren (1660 tot 2023) is de schutterij 43 jaren rustende geweest en van 135 jaren zijn geen koningsplaten aanwezig.

Oirsbeek, 22 november 2023        Opgesteld door archivaris Wim Douven.