KOLONEL FRITS ROBERTS IS DE ZEVENDE SCHUTTERS VAN DE KONINKLIJKE SCHUTTERIJ ST.-LAMBERTUS UIT OIRSBEEK DIE WORDT GERIDDERD IN DE ORDE VAN DE RODE LEEUW

Sinds 1979 toen deze orde werd opgericht is Frits (Godefridus Wilhelmus Gerardus) Roberts de zevende schutter van onze schutterij die wordt geridderd (Schutbroeder) in de Orde van de Edele Eed-Broederschap van de Souvereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus. Als teken van waardering wordt hem het zilveren kruis van de orde toegekend.
Frits Roberts is in de schutterswereld in de beide Limburgen geen onbekende.
Frits werd voor deze orde voorgedragen met de volgende motivering (wapenfeiten):

Frits kwam als 10-jarige knaap in 1960 bij de schutterij en is dit jaar 52 jaar lid. Hiervan is hij meer als 21 jaar bestuurslid (sinds 1991) waarvan 20 jaar als penningmeester. Hij heeft bijna alle gelederen van de schutterij doorlopen van platte-trom-overslagtrom, tamboer-maitre en vaandel- drager. Vanaf 1985 is hij de vaste buksmeester, nu 27 jaar lang. Meer als 40 jaar sinds 1972 onafgebroken schutter in het A-zestal. Hij won in 1974 als schutter van het A-zestal het O.L.S te Wijlre. Verder is Frits vier maal koning geweest van de schutterij en wel in de jaren 1968-1972-2004 en 2006. Verder is hij als bestuurslid actief als hoofd van de kiencommissie, hoofd van de schietcommissie en als penningmeester coördineert hij de jaarlijkse donateurskaartenactie.
Frits is een schut in hart en nieren, hij staat dag en nacht voor de schutterij paraat.


De investituur van Frits vond plaats op zondag 20 januari 2013 om 16.00 uur in de parochiekerk
St.-Willibrordus te Stramproy.

Men moet als schutter de christelijke waarden koesteren en uitdragen. Het schutters- en gilde wezen kent van oudsher een christelijke basis, waarbij broederschap en naastenliefde voorop staan.


En om enig uiterlijke waardigheid aan een schuttersonderscheiding te verschaffen voor de schutter, die zich steeds nauwgezetter in modeluniformen hulde, maar als decoratie voor jarenlange verdiensten slechts een reversspeld kenden.

De tekst van de “investituur” (plechtige aanbieding of omhangen van de onderscheidingstekens van een waardigheid) van het lidmaatschap:
“Ik bevestig U ….Broeder c.q. Officier van de Souvereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus, met dit gewijde zwaard en teken, in het vertrouwen dat U de beginselen van deze orde: de Christelijke broederschap en naastenliefde, de bewaking van ons Christelijk erfgoed en de trouw aan hen die de last van het gezag daarover dragen in een geest van Christelijke dienstbaarheid, met gaven van Uw hoofd en van Uw hart zult trachten uit te dragen en de last daarvan op uw schouders zult willen nemen, naar het bezielende voorbeeld van onze Schutspatroon, de Heilige Sebastianus”.

Sinds de eerste investituur op 20 januari 1980, op de feestdag van de Heilige Sebastianus zijn Frits Roberts zes illustere Oirsbeekse schutters voorgegaan en ongeveer 460 andere schutters.

1.    HANS ALZER

Voorzitter, Johan Magdalena Andreas (Hans) Alzer, werd op zondag 21 januari 1996 (no. 185) benoemd tot Schuttebroeder in de Edele Eed-Broederschap van de Souvereine Orde van de Rode Leeuw en de Heilige Sebastianus.

De 19-jarige Hans Alzer werd in 1953 lid van de schutterij en werd ingedeeld bij het trommel- en fluitenkorps als paukenist en later fluitist. In 1959 werd hij gekozen als bestuurslid en nam hij ook de tamboer maîtrestok over van Pierre Debije en bleef dit t/m 1989. In 1990 werd hij opgevolgd door Hans Debije. In 1963 werd Hans penningmeester en in 1968 waarnemend secretaris na het overlijden van Jozef Mulkens. In 1965 behaalde hij het koningschap. Op 14 maart 1974 werd hij gekozen tot voorzitter van de schutterij en wordt opvolger van Paul Kuster. Hans bleef voorzitter tot aan zijn overlijden in 1997 en werd opgevolgd door Hans Debije. De benoeming tot Schuttebroeder is dan ook een kroon op zijn inmiddels 40-jarige lidmaatschap in 1993 van de Koninklijke Schutterij St.-Lambertus. Hans is 38 jaar onafgebroken lid geweest van het bestuur.

Hans overleed na een lang ziekbed op 4 augustus 1997 te Oirsbeek op 63-jarige leeftijd en werd op 9 augustus gecremeerd te Geleen.

2.    JOS (ZEF) DEBIJE

Keizer, Nicolaas Joseph Hendrik (Zef) Debije, werd op zondag 24 januari 1999 (no. 222) benoemd tot Schuttebroeder in de Edele Eed-Broederschap van de Souvereine Orde van de Rode Leeuw en de Heilige Sebastianus.

Jos (Zef) Debije kwam als 12-jarige in 1945 direct na de bevrijding bij de schutterij en begon als fluitist en later als tamboer (overslagtrom). Op 14 februari 1965 werd Zef gekozen in het bestuur van de schutterij. Op 11 mei 1969 werd hij reeds bevorderd tot kapitein-commandant en volgde Jos (Zef) Roberts op als commandant. In het jaar 1974 werd Zef door het bestuur benoemd tot 2e secretaris van schutterij Zef was niets te veel voor de schutterij hij zat in verschillende commissies o.a. uniformen, kienen, Hemelvaartsdag en natuurlijk in bonds- en andere feesten.
In 1988 was hij mede-initiatiefnemer van de jaarlijkse bloemen- verkoopactie. Vanaf zijn zestiende jaar schoot hij op de koningsvogel en het resultaat mag er zijn. Zef is in totaal vier maal koning en wel in 1980, 1983, 1984 en 1985 werd hij keizer. Op zaterdag 13 juli 1985 werd Zef met zijn echtgenote Paula Debije-Penners als eerste keizerspaar uit de geschiedenis van de (Koninklijke) Schutterij St.-Lambertus uit Oirsbeek geïnstalleerd. Als keizer werd hij automatisch benoemd tot erelid van de schutterij. Op 29 april 1988 werd Zef koninklijk onderscheiden met de zilveren medaille in de Orde van Oranje Nassau voor zijn vele verdiensten in het schuttersleven van Oirsbeek en er buiten. Op Hemelvaartsdag 25 mei 2006 wordt Zef gehuldigd voor zijn 60-jarig lidmaatschap en kreeg van de schutterij een zilveren schild met zijn naam. In 2010 vierden zij hun 25-jarig keizerspaar.

3.    SEVERIJN (SERVIE) BEUGELS

Generaal, Severijn Jan Marie Beugels, werd op zondag 20 januari 2002 (no. 250) benoemd tot Schuttebroeder in de Edele Eed-Broederschap van de Souvereine Orde van de Rode Leeuw en de Heilige Sebastianus.

Servie kwam als 12-jarige jongen in 1952 bij de schutterij en werd ingedeeld als tamboer bij het trommel- en fluitenkorps. In 1958 werd hij bevorderd tot sergeant-tamboer. Hij is jaren lang een vaste kracht geweest van de drumband. Als timmerman is hij een stuwende kracht geweest bij de opbouw en inrichting van het feestterrein van beide OLS’en en bondsfeesten. Ook heeft hij een twintigtal jaren zorg gedragen voor de opleiding van de jeugdige tamboers van de drumband. Op 15 februari 1976 werd Sevie bevorderd tot vaandrig en in 1978 stapte hij over naar de officieren en wordt hij bevorderd tot luitenant-kolonel. Ook was Servie zeer betrokken met de aankoop van planten voor de jaarlijkse “Bloemenactie”. In het jaar 1992 volgde hij Arnold Hofstede op als generaal van de schutterij.
Op 9 mei 2002 is hij 50 jaar lid en krijgt hij de ere-medaille in goud met gouden kroontje. In totaal is hij 55 jaar lid geweest van de schutterij.

In 2002 ging het echtpaar wonen te Beek. Op 10 april 2007 overleed Servie in het Hospice te Geleen op 66-jarige leeftijd en werd op 14 april met schutterseer te Beek begraven.

4.    PAUL ROBERTS

1e luitenant, Paulus Johannes Marie (Paul) Roberts, werd op zondag 23 januari 2005 (no. 330) benoemd tot Schuttebroeder in de Edele Eed-Broederschap van de Souvereine Orde van de Rode Leeuw en de Heilige Sebastianus.

De 22-jarige Paul Roberts begon in 1959 zijn loopbaan bij de schutterij als geweerdrager.
In 1965 bedankt hij zich als lid van de schutterij en in 1972 meld hij zich weer aan. Van toen af aan droeg hij tot 1997, 25 jaar lang het verenigingsvaandel. Van 1979 tot 1992 is hij bestuurslid waarvan de laatste 10 jaar als 2e penningmeester. Verder is hij jaren lang verantwoordelijk voor het gieten van de loden kogels en beheert hij ruim 15 jaar het clubgebouw de Pondarossa. Ook is hij al enige jaren vast lid van de kiencommissie. In totaal is Paul driemaal koning geweest en wel in 1992, 1998 en in 2005. Hij momenteel bijna 50 jaar lid van de schutterij.

Wegens zijn gezondheid is Paul niet meer actief binnen de schutterij maar wel nog rustend lid.

5.    MATH MEULENBERG

Adjudant, Jan Mathijs Noël Catharina (Math) Meulenberg, werd op zondag 20 januari 2008 (no. 376) benoemd tot Schuttebroeder in de Edele Eed-Broederschap van de Souvereine Orde van de Rode Leeuw en de Heilige Sebastianus.

Math Meulenberg wordt tijdens de leden vergadering van 17 augustus 1969 aangenomen als lid van de schutterij en wordt ingedeeld bij de geweerdragers. In de loop der jaren ontpopte Math zich als een “scherpschutter” en wordt lid van het A-zestal. Het grootste en mooiste resultaat boekte Math als schutter als hij met het zestal tijdens het kavelen op zaterdag 13 juli 1974 het Oud-Limburgs Schuttersfeest wist te winnen bij de schutterij St. Maternus te Wijlre. In 1978 wordt hij bevorderd tot officier met de rang van adjudant en wordt de rechter schepen (guide) naast het koningspaar.
Buiten zijn zeer succesvolle schutterscarrière binnen onze schutterij, zorgt Math voor de “prieskes” (bölkes) en de “stekskes” voor de eigen vereniging als ook voor andere schutterijen. De door hem vervaardigde “bölkes” zijn dan ook een begrip in de Limburgse schutterswereld.

Wegens zijn gezondheid is Math niet meer actief binnen de schutterij maar wel nog rustend lid.

6.    LOUIS SCHIFFELERS

Commandant kapitein, Jan Hendrik Lodewijk (Louis) Schiffelers, werd op zondag 24 januari 2010 benoemd tot Schuttebroeder in de Edele Eed-Broederschap van de Souvereine Orde van de Rode Leeuw en de Heilige Sebastianus.

Louis meldt zich als 16-jarige knaap tijdens de jaarvergadering van 2 februari 1969 aan als aspirant lid van de schutterij. Hij wordt ingedeeld als tamboer bij de drumband. Later wordt hij klaroen en basblazer. In 1982 wordt Louis gekozen tot bestuurslid van de schutterij welke functie hij bekleedde t/m 1988 en vanaf 1996 tot heden. Tevens is Louis twee keer koning geweest van de schutterij en wel in 1975 en in 1978. In het begin 90-jaren volgt Louis een 4-jarige opleiding als commandant in de oude exercitie. En in 1995 volgt hij de zieke Henk Dohmen op als commandant van de schutterij en is dit nog steeds. Hij heeft menige prijs behaald op bonds-, federatie en O.L.S. feesten als beste commandant in de oude exercitie. Momenteel is hij instructeur van de commandantenopleiding van de schuttersfederatie. Jarenlang maakte Louis bovendien succesvol deel uit van ons A-zestal. Louis is een drijvende kracht binnen de schutterij en het bestuur. Een man waar men steevast kan op bouwen en vertrouwen. Wat hij allemaal voor de schutterij als vakkundig timmerman gemaakt, geregeld en geritseld heeft voor de prachtige schuttersaccomodatie.
Louis is sinds 2006 de vaste maker van de vogels voor het koningschieten. Hij is momenteel 43 jaar lid van de schutterij.

Als men zo de “erelijsten” van deze zeven schutters doorleest dan moet men tot de conclusie komen dat zij deze onderscheiding dubbel en dwars hebben verdiend.

Oirsbeek, januari 2013
Archivaris Wim Douven.
(helaas hebben we geen foto van Paul en Math)