Jaar 2009

Onderdeel Klimmen Stein Spaubeek OLS Neer ZLF Meerssen Geleen
A-klasse            
Hoogste aantal punten dagbeker  dagbeker        
Mooiste binnenkomen  1ste  Ereprijs  Ereprijs     2de
Mooiste geheel Ereprijs       5de 1ste
Beste houding optocht Ereprijs  1ste     Ereprijs Ereprijs
Beste defilé  Ereprijs  Ereprijs Ereprijs      2de
Meeste gewapende leden             
Mooiste koningspaar in uniform            
Mooiste koningin 1ste  Ereprijs  Ereprijs  2de    1ste
Mooiste koning            
Mooiste generaal  1ste  2de       2de
Mooiste militair uniform  1ste        3de  
Beste vaandeldrager  Ereprijs  1ste        1ste
Mooiste sappeurgroep    1ste
Sjef Stollman
       
Beste tamboer-maître  2de       2de 2de
Mooiste bordjesdrager

1ste
Jessey Roberts

2de
Jessey
      2de
Jessey
Oude exercitie 2de  1ste 1ste 3de   2de
Beste commandant exercitie  1ste  1ste 1ste 1ste    
Beste linkerguide  1ste   2de  1ste    1ste
Beste rechterguide  2de    2de  3de    1ste
Klaroenkorps  sectie B 2e  divisie  2de  1ste  1ste  2de   1ste
Beste commandant binnenkomen    Ereprijs  1ste     1ste
             
Schieten A-zestal  2de          1ste
Schieten B-zestal            2de
Schieten C-zestal 1  1ste          
Schieten C-zestal 2            
Solisten            
Stan Hundscheid         Tamboer  1ste
5de Divisie
 Ereprijs
5de Divisie
 
 2de
5de Divisie
   
Sjef Debije                 Tamboer

1ste
4e Divisie

Ereprijs
4de Divisie
Ereprijs + promotie
4de Divisie
     
Michael Beugels         Tamboer
 Ereprijs
1ste Divisie
Ereprijs met lof
1ste Divisie
 Ereprijs
1ste Divisie
   1ste
1ste Divisie
 Ereprijs
1ste Divisie
Bo Buscher                 Klaroen         1ste
4de Divisie
 

Schietresultaten 2009:

Beker Windbuks: 1 Dave Roberts, 2 Hein Leurs, 3 Chris Bouwman
 
Bondsfeest Klimmen:
2e    Prijs A-zestal: Dave Roberts - Alfons Duisings - Jan Ruijters - Rien v.d. Maat - Jack Meulenberg - Frits Roberts
1ste Prijs C-zestal: Math Meulenberg- Zef Debije - Mike Kicken - Jan Roberts (T) - Jan Koetje - Harie Smeets

 Bondsfeest Geleen:
1ste Prijs A-zestal:Jeroen Roberts - Alfons Duisings - Louis Schiffelers - Dave Roberts - Jack Meulenberg - Frits Roberts
2de  Prijs B-zestal:Jan Koetje - Harie Smeets - Chris Bouwman - Jan Ruijters -Jos Palm - Rien v.d. Maat

Drie v.d. Vrie Beker: Jan Roberts (Altaarstr) - Frits Roberts - Jan Ruijters

Frits Roberts Beker: Dave Roberts - Chris Bouwman - Jack Meulenberg

dr. Klaassen Trofee: Frits Roberts - Dave Roberts - Jan Roberts (Altaarstr)

Bert Puts Bokaal: Arianne Debije - Ilona Ubachs - Yvonne Linssen